Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, съобщи Министерският съвет. Ще могат да се издават временни лични документи при забрана за напускане на страната.

Издаването на временната карта за самоличност ще се извършва служебно от Дирекция "Български документи за самоличност" или областните дирекции на министерство на вътрешните работи (МВР). Процедурата ще се извършва в срок до 8 работни часа.

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Допълва се правилникът за издаване на български лични карти

Намалява се административната тежест

В документа се посочва и изискването след издаване на временна карта за самоличност, структурата, която я е издала, да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена. Предадените и отнети лични карти и паспорти ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

В случаите когато липсват някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното им снемане са изминали повече от 59 месеца, при издаването на временна карта за самоличност ще се спазва общия ред за издаване на български лични документи, а именно чрез явяване на лицето на съответното гише за административно обслужване. В документа е посочен и редът за подмяна на временната карта за самоличност.