432 разрешения за износ, внос и трансфер на оръжия са издадени през 2009.

Това сочат данните от годишния доклад на Междуведомствената комисия, разгледан днес на заседанието на кабинета.

294 разрешения е издала комисията за внос и трансфер у нас.

Общата стойност на реализирания износ на оръжия за миналата година е 145 003 244 евро. Най-големи количества са изнесени за Алжир, Афганистан, САЩ и Ирак.

Вносът е за 71 801 455 евро, като най-голямата част е осъществен от Франция, Украйна и Сърбия.

Реализираният през 2009 износ на изделия и технологии с двойна употреба е на стойност над 4,3 млн. евро, трансферът е за над 2,8 млн. евро, а вносът за над 107 млн. евро.