16,5 милиона лева отпуска правителството за изборите за 41-ви парламент.

Средствата ще бъдат осигурени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които се задължават до 30 септември да представят отчет и да възстановят неусовените средства в централния бюджет.

В план-сметката са включени разходите, необходими за организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите, в това число за осиуряване на областните и общинските администрации, за закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали.

В тези средства се включват и заплатите на ЦИК, СИК и РИК, както и за осигуряване на охранитените мероприятия от МВР.