Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 114 769 лева обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 02.04.2020 г. - 07.09.2020 г.

Жалбоподателите по делото "Чорбаджийски и Кръстева срещу България" се оплакват, че таксата, която са били принудени да заплатят във връзка с иска им срещу общината, е била прекомерна.

Делото "Костов и други срещу България" засяга въпроса за определяне на обезщетение при отчуждаване на имоти за изграждане на пътища.

По делото "Антонов срещу България" жалбоподателят твърди, че отказът на властите за период от няколко години да му възстановят неоснователно събрана сума по отменени ревизионни актове, е нарушила правото му на мирно ползване на неговите притежания (оплакване по чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията).

Кабинетът съгласен да атакуваме в Евросъда пакета "Мобилност"

Кабинетът съгласен да атакуваме в Евросъда пакета "Мобилност"

Забратана за нощувка в кабината влияе на бизнеса, смятат от МС

По делото "Шейтанова срещу България" ЕСПЧ изтъква, че по множество предходни дела срещу България е констатирал нарушения на член 1 от Протокол № 1 от Конвенцията по отношение на прекомерната продължителност на производството по реституция и приема, че и в настоящия случай производството е неоправдано забавено по вина на националните органи.

По делото "У срещу България" ЕСПЧ счита, че въпреки че производството по сигнал за изнасилване е започнало бързо и са проведени множество действия по разследване, властите са допуснали съществени пропуски.