В Банско има опасни и подвеждащи дефицити, свързани с пътната безопасност. Неправилно поставени знаци застрашават участниците в движението. Това бе констатирано от експерти от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). Целенасочена инспекцията бе извършена в ограничен участък, но въпреки това бе констатирано, че генералният план на общината е приет в нарушение на действащата Наредба №1 за организация на движението по пътищата.

На ул. "Баньо Маринов" има поставени летнали полицаи (ИИНН), но нищо не предупреждава водачите, че те са там. Липсва пътен знак А13

На ул. "Баньо Маринов" трябва да е еднопосочна. За целта е поставен знак В1 при пресичането й с ул. "Цар Симеон". Проблемът тук е, че на идващите по ул. "Цар Симеон" нищо не им забранява да завият наляво или надясно по ул. "Баньо Маринов"

Пътен знак Б3 "Път с предимство" се поставя не след, а преди кръстовището. Този знак е поставен на ул. България" след пресичането й с ул. "Охрид".

Центърът е изготвил доклад, който вече е входиран в община Банско.