С по-малко документи ще се кандидатства за семейни помощи за деца и за помощи по Закона за закрила на детето. Това стана ясно днес на Министерски съвет. С промени в нормативни актове правителството облекчи процедурите за кандидатстване за този вид подкрепа.

С това решение Правителството цели да намали административната тежест за гражданите и да подобри качеството на предоставяните административни услуги.

Сред документите, които вече няма да са нужни при кандидатстване за помощи, е и удостоверение за раждане на детето, вече не се изисква и удостоверение за семейно положение. Дирекциите "Социално подпомагане" ще получават необходимата информация по служебен път. Отпада също необходимостта за представяне на копие от влязло в сила съдебно решение за развод. Документът ще се изисква само в случаите, в които дирекции "Социално подпомагане" не могат по служебен път да получат тази информация.

Учителите да разпределят семейните помощи, предлага Вълчев

Учителите да разпределят семейните помощи, предлага Вълчев

Неграмотните у нас роми са 21,8%

Броят на нужните документи при кандидатстване за помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, също е намален. Вече няма да се изисква копие от акта за раждане на детето, не е нужно представянето на заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" или решение на съда за настаняване на детето извън семейството.

В тези случаи необходимата информация също ще се осигурява по служебен път чрез справка в националната база данни "Население".

16 млрд. лева за социално подпомагане през 2015 г. отчете НСИ

16 млрд. лева за социално подпомагане през 2015 г. отчете НСИ

С 0,3% се увеличило финансирането в сравнение с 2014 г.

Проверката на актовете, с които е предприета мярка за закрила, също ще е служебна. За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, удостоверяващ, че не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социално подпомагане.