Семейните помощи за деца да се разпределят от учителите, а не от родителите. За това настоя министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който изнесе доклад на тема "Демография на необразоваността" по време на кръгла маса "Демография и образование", организирана от Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Министър Вълчев заяви, че значителна част от необразованите родители са развили култура да живеят на социални помощи, без да им се налага да работят и да се грижат за образованието на децата си.

Вълчев настоява заплатите на учителите да са 120% от средната за страната

Вълчев настоява заплатите на учителите да са 120% от средната за страната

Не посещаването на училище и детска градина в задължителна училищна възраст трябва да се счита за престъпление

"Неотпускането на помощи в парична форма не означава лишаване на децата от подкрепа. Редица деца не посещават училище и детска градина поради социални причини, въпреки че родителите им получават семейни помощи за деца. Необходимо е в този случай подпомагането да минава през училището и детската градина като формата на помощта се определя от учителя. Учителят ще насочи помощта към това, от което има нужда детето, докато родителят може да изхарчи средствата за алкохол", заяви Вълчев. По думите му следва политиката на социално и семейно подпомагане да не бъде фокусирана само върху текущата подоходна подкрепа, а към подпомагането на децата.

7 семейства от Павликени не искат децата им да учат - нямало нужда

7 семейства от Павликени не искат децата им да учат - нямало нужда

Всеки трети първокласник в община Павликени е в чужбина със семейството си

Той отбеляза и значението на санкциите за родителите, чиито деца не посещават училище. "Такива съществуват в Закона за предучилищното и училищно образование, но за съжаление често не се прилагат напрактика". По думите му общините се въздържат да ги налагат поради месни и политически съображения и с аргумента родителите нямат пари. "Дори да нямат пари, родителите трябва да чувстват неотложността на санкцията", категоричен бе министър Вълчев. Така освен с глобата, родителите трябва да бъдат наказвани и с лишаване от социални права. По думите му, ако един родител осакати детето си физически, то ще му бъде отнето и ще се задейства целият механизъм за защита, включително родителят ще бъде съден, но ако родителят осакати детето си интелектуално - родителят не получава никакви наказания.

Ограмотяването - единствен път за интеграция на циганите според Каракачанов

Ограмотяването - единствен път за интеграция на циганите според Каракачанов

Той иска решение за ромската неграмотност

По думите на министъра основната причина за непосещаването на училище се оказва не икономическа, а културна и визира отношението на семейството към образованието. Така от разговорите на мултидисциплинарните екипи за пълен обхват на децата в училище ставало ясно, че най-честият отговор на родителите, чиито деца не посещават училище, е че " те не искат".

Просветният министър бе категоричен, че за да се справим със спиралата - необразовани родители раждат повече деца, които също на свой ред раждат необразовани деца ни трябват добри и мотивирани учители, които да образоват децата на необразованите родители.

Неграмотността и агресията сред младите приоритетни проблеми за ГЕРБ

Неграмотността и агресията сред младите приоритетни проблеми за ГЕРБ

Необходими са мерки за привличане на децата в училище

Доц. Антоанета Христова от Института за изследване на населението и човека при БАН заяви, че всяка българска жена мечтае да има две деца. За да не реализира този си идеал - значи държавата нещо не прави за нея. Така според данни на НСИ в България жените с висше образование във фертилна възраст между 19 и 49 години раждат 1,2 деца, докато жените без образование изобщо раждат - 2,6 деца. Доц. Христова отчете като обща тенденцията за намаляване на раждаемостта. Така средно за Европа за жена във фертилна възраст коефициентът е 1,5 деца, докато у нас сега имаме намаляване на този коефициент, достигащ 1,3 средно за страна. По думите й 85% е броят на населението, самоопределило се към ромския етнос, 80,6% от тях посочват, че страдат от тежки материални лишения и не говорят български език вкъщи.

Като феномен задълбочаващ дезинтеграцията на ромите, доц. Христова изтъкна обособяването на ромски училища. Проблемът на сегрегираните училища водел до задълбаваме разединението и дезинтеграцията. Неграмотните у нас роми са 21,8%, турци са 7,5%, а българите са 0,9 %. От 1990 г. насам 31,9% от образованите българи са напуснали страната, 47,6% са напусналите със средно образование, а 4,8% са с начално.

Така според класацията на индекса на човешкия капитал от 140 държави европейски и извън европейски страни - ние сме на 87-мо място по несходство на уменията, които трябва да притежаваме спрямо необходимостта на работодателите, на 58 място - за потребност от обучение през целия живот. По думите й фокусът на мисленето следва да е словосъчетанието качество на живот. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че държавата следва да бъде безкомпромисна и да влезе във всяко гето.