Образованието е стратегически национален приоритет, залегнал в предизборната програма на ГЕРБ. С тези думи столичният кмет и председател на Сдружение "Граждани за европейско развитие на България" Йорданка Фандъкова откри кръглата маса на тема: "Качествено образование за икономически растеж и за по-високи доходи".

В дискусията участваха представители на неправителствения сектор, директори на училища. Съорганизатор на кръглата маса е фондация "Ханс Зайдел".

Фандъкова бе категорична че в програмата на ГЕРБ образованието е дълбоко осмислен, изчислен управленски приоритет. Като основен акцент и цел на управленската програма в този сектор Йорданка Фандъкова изтъкна необходимостта от усилия за възвръщане на стремежа към образование сред младите, както възвръщането на престижа на това да си образован, знаещ и можещ. Необходими били усилия за заздравяване на връзката между образованието, личностната кариера и добрите доходи.

"Работните места, високите доходи се постигат само с качествено образование", категорична бе Фандъкова.

В програмата на ГЕРБ е заложена промяна на формулата за делегираните бюджети, за да бъде избегнато затварянето на училищата. Делегираните бюджети, наред с добрите практики за финансово дисциплиниране на системата, изкривявали голяма част от работата и подлагали под съмнение крайният резултат.

"Когато бяха въведени делегираните бюджети, имаше опасност да бъдат закрити една четвърт от училищата в крайните квартали. Тогава общината подкрепи финансово тези училища. Това е нашата политика", даде пример Йорданка Фандъкова и изтъкна, че тази политика следва да бъде пренесена в национален план.

Необходими били мерки за привличане на децата в училище, за преодоляване на неграмотността и агресията сред младите хора, като основни проблеми.

Фандъкова бе категорична, че най-важният фактор за модернизацията на образованието безспорно са учителите.

Привличането и задържането на децата в училище - това е не мярка, която е по силите само на работещите в училище, изтъкна още тя. В програмата на ГЕРБ се залага обвързване на работата на социалните служби с работата на училището.

"Ангажираме се с въвеждането на работеща национална система за събиране на данни за записването, преместването и напускането на децата от училище", заяви Фандъкова.

Тя определи като ключови инвестициите в предучилищното образование. Преди години, когато бе въведена една от мерките - увеличаване на задължителния обхват на децата в детските градини, имало много спорове. Йорданка Фандъкова обяви, че водещи за решаването на всички тези задачи са инвестициите в учителите.

"Това не е предизборно обещание", обърна се Фандъкова към участниците в кръглата маса. Тя изтъкна като приоритети достойното заплащане на учителите, инвестициите в подготовката, подкрепата на педагогическите специалности във ВУЗ-овете. "Необходима е специална програма за стимулиране на младите учители", категорична бе Фандъкова.

Освен тези мерки в програмата на ГЕРБ са залегнали инвестициите в нови технологии - електронни учебници, интерактивни дъски, развитието на IT-сектора, развитие на инженерните специалности. Навсякъде проблемът с подготвените млади хора е сериозен. Развитието на дуалното образование трябва да бъде продължена като мярка.