"Посрещнете спокойно вкъщи най-светлия християнски празник - Възкресение Христово, не се притеснявайте. Всякакви искания за предстоящо увеличение на цената на топлинната енергия са изцяло неоснователни."

С такова изявление председателят на КЕВР доц. Иван Иванов се обърна към българските граждани, оборвайки твърдения за повишаване цените на топлинната енергия от 1 юли.

В края на месец март топлофикационните дружества представили в КЕВР заявленията си за цените на топлинната енергия за новия отоплителен сезон. КЕВР изискала и неповерителни версии на заявленията, като те били публикувани на интернет страницата на регултора на 10 април, с което станало ясно, че дружествата поискали увеличение цената на топлинната енергия.

КЕВР решава за цените на газа и парното на 1 април

КЕВР решава за цените на газа и парното на 1 април

Регулаторът ще проведе закрито заседание

Въпреки това КЕВР ще коригира по справедлив начин всички заявления за цени, като отстрани неправомерно поисканите разходи и няма да допусне увеличение на цената на топлинната енергия. След намалението цената на природния газ, който влияе най-силно, цената на парното отопление през новия отоплителен сезон ще бъде много по-ниска от цената на през изминалия отоплителен сезон, увери шефът на КЕВР.

КЕВР ще отчете намалението на цените на природния газ от август 2019 до март 2020 г. На всички потребители на топлинна енергия и на природен газ ще бъдат възстановени по справедлив начин надвзетите суми заради високата цена на природния газ през периода. "КЕВР ще защити интереса на потребителите, което е наш основен приоритет, завърши доц. Иван Иванов.

През юли да очакваме корекции в първите сметки за парно, прогнозира Петкова

През юли да очакваме корекции в първите сметки за парно, прогнозира Петкова

По думите й нямало причината цената на топлинната енергия от 1 май да бъде увеличена