1 милион и 100 хиляди пенсионери няма да получат никакво увеличение на пенисите, ако се приложи предложението на социалния министър Емилия Масларова за осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 2006 г.

Това заяви ръководството на КНСБ. За реализиране на идеята ще са необходими 192 милиона лева допълнително.

Увеличение от 9,7% ще има само за пенсиите, отпуснати до края на 2000 г. Затова КНСБ не одобрява предложението.

От синдиката предлага през 2008 г. във формулата за изчисление на пенсиите коефициентът за всякакъв стаж да се увеличи от 1 на 1,1.

За 2009 година за действителния стаж коефициентът да е 1.25, а за разликата между действителния и приравнения - 1,1.

За прилагането на тази идея ще трябват 444 милиона лева за 2008 и 421 милиона лева за 2009 година.