КНСБ е против увеличаването на възрастта за пенсиониране, което е един от вариантите за пенсионна реформа.

Синдикатът подкрепя намерението за изплащане на действителния размер на пенсията, съобщи БНР.

Вицепрезидентът на КНСБ Иван Кокалов коментира, че трябва да се насърчи осигуряването върху действителния размер на заплатата.

„Не може да се говори за стабилизиране на системата, когато държавата намалява осигурителните вноски особено на бизнеса.
Ако сравните с останалите страни от ЕС ние сме на едно от последните места по процент, заделен за пенсионните фондове", коментира Кокалов.

„Ние сме категорично против всякакво намаляване от тук нататък на осигурителните вноски. Всякакво стабилизиране на системата по-скоро е свързано с увеличаване на осигурителните вноски, имайки предвид застаряването на населението", посочи още вицепрезидентът на КНСБ.