Загубите за икономиката, които предизвиква корнавирусът, вероятно ще наложат актуализация на държавния бюджет за 2020-та. Този извод се налага от думите на премиера Бойко Борисов по време на среднощното заседание на Министерския съвет на 12 март.

"Финансовият министър е категоричен, че с темпа, с който бюджета буквално не събира приходи, към днешна дата,... 3 милиарда минимум ще е загубата", заяви Борисов.

Тук е много важно самият финансов министър в близко бъдеще да уточни за какви 3 милиарда става дума. Дали се има предвид нетен финансов резултат на държавния бюджет за годината, или става дума за несъбиране на предварително планираните приходи. Разликата е голяма, защото, ако става дума за 3 млрд. лева нетен финансов резултат, това означава, че вместо сегашния планиран балансиран бюджет ще имаме бюджет с 3 млрд. лева дефицит. Само това е достатъчно да наложи актуализацията му.

По-лошият вариант е, ако тези милиарди са само възможните загуби в данъчните приходи, защото, отново заради коронавируса, най-вероятно ще има разходи, които са по-високи от планираните, най-малкото във връзка със здравеопазването.

Да не говорим, че бюджетните разходи значително биха нараснали, ако правителството реши да компенсира загубите на най-пострадалите от кризата сектори на икономиката, както и да се бори с евентуален спад на Брутния вътрешен продукт.

Такова решение най-малкото ще блокира възможността правителството да използва за компенсиране на несъбраните приходи своя традиционен резерв - неизразходването на планираните средства за капиталови разходи, които за 2020-та са 2.89 млрд. лева.

Във всеки случай при негативно развитие на ситуацията бюджетът може да бъде изправен пред дефицит надхвърлящ 4 млрд. лева. Разбира се той може и да е в пъти по-малък и дори незначителен. Конкретният бюджетен резултат зависи от много обстоятелства, голяма част от които не са подвластни на правителството. Затова то трябва да е готово за най-лошото.

А най-добрата готовност е, когато разполагаш със средства, позволяващи ти да посрещнеш всички извънредни разходи. Тук веднага много хора ще се сетят за фискалния резерв. Той е 9.49 млрд. лева и изглежда напълно достатъчен за покриване на един дефицит от 3 млрд. и дори 4 млрд. лева. Но не трябва да се забравя, че коронавирусът може да доведе до тежка финансова криза в ЕС, която да разтърси финансовата стабилност в държави, които имат стратегическо присъствие в българския финансов сектор.

И ще е недалновидно да не се отчита рискът, правителството да бъде принудено да оказва ликвидна подкрепа, както вече на няколко пъти се случвало в предишни години. Точно по тази причина едва ли е разумно да се разчита единствено на фискалния резерв за покриване на евентуални бюджетни дефицити, особено ако са големи. Добре е при евентуална актуализация на бюджета финансовият министър да поиска по високи лимити за дълг, който при необходимост да емитира, за да покрие екстрени финансови нужди на държавата.

Нищо не пречи Народното събрание да му гласува правото при необходимост да вземе 2-3 млрд. евро нов дълг. Ситуацията за това сега е благоприятна, лихвите дори по дългосрочните облигации са минимални, а България продължава да се ползва с добра репутация на международните дългови пазари.