Цените, които гражданите заплащат за вода, да съответстват на качеството на предоставяната услуга. Това поиска омбудсманът Диана Ковачева при участието си днес в онлайн заседанията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тя подчерта, че очевидно продължават да съществуват проблеми, заради които бизнес плановете се одобряват със значително закъснение, но в същото време няма ясно разписан регламент как Комисията да процедира в тези случаи.

Омбудсманът попита как ще действа Комисията при липса на правила за одобряване на бизнес план и определяне на цени на ВиК услугите, когато част от регулаторния период е изтекъл. Тя настоя КЕВР да даде становище по посочените проблеми, както и да предвиди регламент, по който те да бъдат преодолени. Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и предложи съвместно с НСИ да се потърси решение. А от КЕВР поеха ангажимент да организират такава среща.

Прозрачни цени за отчитане на парното и топлата вода иска омбудсманът

Прозрачни цени за отчитане на парното и топлата вода иска омбудсманът

В момента фирмите за дялово разпределение не са задължени да публикуват цените за услугата "дялово разпределение"

Тя поиска ефективни консултации с потребителите при разработване на бизнес плановете и ценовите предложения на ВиК операторите. Омбудсманът отбеляза и положителните промени в проекта - един от които е включването на показателя за качество - "общи загуби на вода във водоснабдителната система и срокове за тяхното намаляване (м3/км/ден. Тя обърна внимание на неаргументираните изменения, направени от регулатора, сред които - процентът на увеличението/ намалението в резултат на корекциите за всеки един показател за ефективност (от 0,3 на 0,5) и на границите на оценките на изпълнение за ВиК операторите, което омбудсманът определи като притеснително.

Тя посочи, че процентът за "Добро изпълнение" от 90% пада на 75% и пр. По време на обсъждането на указанията за образуване на цените на ВиК услугите от КЕВР бе поет ангажимент за изготвен сравнителен анализ на методите за ценово регулиране, за да има пълна убеденост кой метод е по-добър за потребителите.