Омбудсманът Диана Ковачева настоява за прозрачни цени за отчитането на парното и топлата вода.

Становището на обществения защитник до министъра на енергетиката Теменужка Петкова е заради приетите от Народното събрание изменения в Закона за енергийната ефективност, които регламентират масовото въвеждане на уредите за дистанционно отчитане на топлинната енергия - индивидуални топломери, радиаторни разпределители и водомери за топла вода, за битовите клиенти на топлофикациите.

Според Ковачева по този начин ще се намалят прогнозните елементи в сметките за топлинна енергия, за да се гарантира правото на гражданите на заплащане на реално ползвани услуги.

Новите устройства ще позволят отчитане на реалното потребление на топлинна енергия всеки месец и при пълното им въвеждане в сградите ще отпадне необходимостта от изготвянето на годишни изравнителни сметки.

Омбудсманът очаква, че след влизането в сила на промените в Закона за енергийната ефективност в Министерството на енергетиката ще бъде анализирана необходимостта от промени в действащата Наредба за топлоснабдяването по отношение на въпросите за стойността на уредите за дистанционно отчитане на топлинната енергия, както и за цените на услугите, свързани с ежемесечното отчитане, които се предлагат от топлинните счетоводители.

Омбудсманът иска „Топлофикация“ да оптимизира информацията във фактурите си

Омбудсманът иска „Топлофикация“ да оптимизира информацията във фактурите си

Ковачева бе категорична, че фактурите предизвикват объркване в хората.

Тя посочва, че в момента фирмите за дялово разпределение не са задължени да публикуват цените за услугата "дялово разпределение" и гражданите узнават за размера на тези цени едва с фактурата за плащане, което според нея е неприемливо.

Ковачева отчита като масова практика топлинните счетоводители да не публикуват тези цени, което е в нарушение на принципите за публичност и прозрачност. В отделни случаи топлофикационни дружества публикуват ценоразписи на пакети от основни услуги за дялово разпределение.

Регулациите в сектора са важни и поради факта, че смяната на фирма за дялово разпределение е затруднена предвид техническите особености на средствата за дялово разпределение, които са различни за топлинните счетоводители.

Твърде дълго продължило оформянето на сметките за парно на годишна база

Твърде дълго продължило оформянето на сметките за парно на годишна база

Именно този принцип бил една от причините за по-високите цени в сметките

Омбудсманът посочва, че не трябва да се пренебрегва и опасността от неоснователно завишаване на цените на уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане предвид задължението по закон да се инсталират именно такива устройства.

Тя препоръчва нормативната уредба да гарантира правото на информация на битовите клиенти за цените на всички услуги, които се предлагат от търговците за дялово разпределение и настоява гражданите да имат възможност своевременно да се запознават с отчетените показания на уредите в имотите им, за да могат да контролират верността на данните.

Заради значително по-високата стойност на уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет в сравнение с устройствата с визуален отчет общественият защитник предлага да се потърсят възможности за финансова подкрепа за закупуване на дистанционни уреди за дялово разпределение.

Според нея трябва да бъде осъществен и превантивен контрол на цените на уредите за дистанционен отчет на топлинната енергия, за да се защитят гражданите от евентуални злоупотреби с монополно положение.