В писмо до КЕВР омбудсманът Диана Ковачева се противопостави на искането увеличение на тока.

News.bg припомня, че на 31 март енергийните дружествата предложиха по-висока цена на тока от 1 юли.

В тази връзка Ковачева поиска да се осигури баланс между интересите на енергийните предприятия и гаранциите за защита на гражданите - клиенти на дружествата, включително чрез изготвянето на безпристрастен и обективен анализ за изпълнението на показателите за качество. "Обезпокоително на фона на утежнената епидемична обстановка, която доведе граждани и бизнеса до големи финансови затруднения, е исканото увеличение от ЧЕЗ на 44% на нощната тарифа, както и средното увеличение на Енерго-Про - 1,6%, и на ЕВН - 2%", посочва общественият защитник.

Тя обърна внимание и на факта, че за настоящия регулаторен период (1 юли 2020 - 30 юни 2021 г.) КЕВР отчита, че за отделни части от лицензионната територия на ЧЕЗ се наблюдава нарастване на броя на жалбите на потребители именно за лошо качество на електрическата енергия, които в голямата си част са били основателни.

Друг факт, който омбудсманът посочва от годишния доклад на КЕВР за 2020-та, е че проверка на Комисията установява, че указанията, които е дала на ЧЕЗ за подобряване на качеството и предприетите от дружеството мерки не са достатъчни и не се прилагат в кратки срокове, което е довело до решение проверките да продължат и през настоящата 2021 г.

Настоявам отново за пълна прозрачност и публичност при взимане на решенията, които да осигурят баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, както и да създадат гаранции за защита на крайните клиенти, заяви Ковачева.