Сблъскваме се в последните години с шоково навлизане на мобилните технологии в нашия живот. Това е констатация на министъра на образованието Красимир Вълчев, който участва в конференция на тема как влияят новите технологии на когнитивното развитие на децата. Дигиталните трансформации и новите технологии налагат да се обсъди какво и как учат децата. Електронните устройства помагат много, обаче и пречат. Направена е разработка колко точно пречат новите технологии.

Днешните деца ще бъдат активни следващите 40-50 години на пазара на труда. За тези години светът много ще се промени, ще се променят и професиите, като ще се налагат все повече и повече дигитални умения. Всички ще бъдат дигитални ползватели, подчерта министърът. Важно е да има дигитални създатели.

Пламен Димитров: 56% от работните места в света ще бъдат роботизирани

Пламен Димитров: 56% от работните места в света ще бъдат роботизирани

70% от работниците трябва да се научат да работят по друг начин

Парадоксът е, че за да има дигитални създатели, децата трябва по-малко време да прекарват точно пред дигиталните устройства. Затова трябва да се знае точната доза.

Силно трябва да се ограничи ползването на дигитални устройства в ранна възраст, защото те пречат на развитието на мозъчната кора. Красимир Вълчев постави и въпроса трябва ли да има телевизори в детските градини. Имало такива градини, които нямали пари за нищо, но купували телевизори. Искаме в по-голяма степен да развием креативността, въображението, посочи министърът на образованието.