Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев внесе законопроект в Министерски съвет, според който думите „молба" и „жалба" ще отпаднат в 87 български закона.

Според Василев е крайно време да се променят взаимоотношенията между гражданите и държавната администрация.

Чрез новите промени ще бъде премахната столетната практика българските граждани да се молят на администрацията.

Българските данъкоплатци ще осъзнаят, че имат право да получават качествено обслужване, без да се молят, а българската администрация - че е обърната с лице към хората и бизнеса.

Думите „молба" и „жалба" ще бъдат заменени със „заявление" и „сигнал".


Промените засягат текстове, в които се регламентира възможността за изразяване на воля на лицата пред административните органи и обществените организации. Те се извършват и в името на подобряването на работата на електронното правителство за по-лесно уеднаквяване на образците на формулярите и документите.

Счита се, че със своето звучене „молба" навежда на мисълта за неравнопоставеност на лицето в администрацията.

Внесеният от Василев законопроект предлага изменения в редица закони, разширяващи възможността лицата да подават сигнали и до други органи и организации, имащи контролни функции.