Проблемът с обслужването на кредитните задължения ще се взриви с пълна сила, ако не до края на 2020-та, то със сигурност през първата половина на 2021-та. Един от сигналите за това може да се види в данните за фирмите, специализирани в кредитиране за деветте месеца на 2020-та. Там се посочва, че необслужваните заеми, дадени от тези фирми, за една година са 222.6 млн. лева или 7.43% от всички предоставени заеми.

Като процент това не е чак толкова много, като се има предвид, че по дефиниция фирмите, специализирани в кредитиране, работят с клиенти, които трудно могат да отговорят на изискванията на банките за платежоспособност, доказани доходи и обезпечения. Тук важния момент е, че въпросните необслужвани кредити отбелязват ръст от 14.3% на годишна база, което вече е много и може да се разглежда като реалния ефект на COVID-19 кризата върху качеството на кредитните портфейли. Това недвусмислено се показва в данните, обявени от БНБ.

При тази информация веднага могат да бъдат направени коментари, че банките са имали възможност да предоставят на своите длъжници половин годишно отсрочване на плащанията (мораториум) по техните кредитни задължения. Това значително облекчава платежния натиск върху длъжниците и поне отлага изпадането на кредитите им в просрочие. Важният детайл в случая е, че такова отлагане на плащанията можеха да предлагат и фирмите специализирани в кредитиране, които са дъщерни дружества на банки. А около 40% от пазара за бързи кредити у нас се държи точно от такава фирма - "УниКредит Консюмър Файненс".

Лошите кредити са най-големият риск за банковия сектор в ЕС

Лошите кредити са най-големият риск за банковия сектор в ЕС

Финaнcиpaнe и цeнooбpaзyвaнe трябва да са здраво закрепени на еврониво

Ръст на необслужваните кредити с 14.3% е много сериозен сигнал за опасност от рязко влошаване на платежоспособността както на гражданите, така и малките и средни фирми, които също имат немалки задължения към дружествата за бързи кредити - около 585 млн. лева. Ще припомним, че по правило това са лица с непостоянни или не напълно легални от данъчна гледна точка доходи, с проблеми в обслужването на дължими плащания по комунални услуги, или с някакви други финансови проблеми, които не им позволяват да имат достъп до по-евтиното банково кредитиране.

Обикновено задълбочаването на проблемите с обслужването на задълженията към фирмите за бързи кредити трудно могат да бъдат туширани или облекчени с разсрочване или някаква друга форма на преструктуриране на тези дългове. В повечето случаи при възникнал проблем с плащането, той се задълбочава от моментално начисляваната огромна наказателна лихва или такса, а след това вземането се прехвърля на колекторска фирма или на съдия изпълнител с всички последствия за длъжника.

Колекторите против текстовете за абсолютната давност

Колекторите против текстовете за абсолютната давност

Това нямало да доведе до премахване на фигурата на вечния длъжник

Бързото увеличаване на подобни случай, а това е неминуемо при този ръст на необслужваните заеми, може да доведе до много сериозна ескалация на социално недоволство като това, на което бяхме свидетели в периода 2010 - 2013 година. Но още по-важното е, че подобно недоволство може да тласне управляващите към прилагане на популистко законодателство, което само ще емитира решаване на проблемите, но всъщност ще има изключително вредни последици за финансовата стабилност в дългосрочен план.