Мащабно учение на БЧК се провежда с екипи за действие при бедствия, аварии и кризи.

Националното учение се провежда в периода 16-20 септември 2016 година на територията на Бургас, с базов лагер квартал „Крайморие”.

Спасителните действия включват и оказване на първа помощ, на психосоциална подкрепа, издирване и събиране на разделени семейства.

В учението участват повече от 100 души – доброволци и служители на БЧК.

Целта на учението е да се усъвършенстват уменията и практическите навици на участниците и да се повиши ефективността на взаимодействието между различните екипи за незабавна и адекватна реакция по оказване на помощ на пострадали в бедствена/кризисна ситуация.

Партньори и участници са екипи на ГД „ПБЗН“ – МВР, Гранична полиция, Охранителна полиция, ИАМА – Бургас, Военноморски сили, Център за спешна помощ – Бургас. Ще бъде обменен опит с представители на Румънския и Френския Червен кръст и на Червения Давидов щит на Израел за оказване на помощ при инциденти с масово пострадали.

На 19 септември 2016 г. /понеделник/ могат да се наблюдават спасителни действия при различни бедствени ситуации:

от 9.30 в Учебно-тренировъчния център на ПБЗН в кв. „Меден Рудник“ – спасяване на пострадали след взрив и възникнал пожар от авария в газопреносната мрежа и издирване на затрупани с оперативни кучета;

от 13.30 часа в местността „Ченгене скеле“ – търсене и спасяване в морето на пострадали от бедстващ кораб и от авиационно произшествие.