Анализите сочат, че до 2030 г. ако не бъдат предприети адекватни мерки, някои от замърсените градски центрове в Европа ще бъдат именно в България. Това каза Тони Томпсън от Световната банка по време на съвместно заседание на парламентарните комисии по околната среда и водите и здравеопазването. Томпсън бе категоричен, че в докладите на Световната банка е отчетено, че страната ни е с едни от най-високите нива на замърсяване с фини прахови частици както и преждевременна смърт заради замърсяване на въздуха.

Прахоброячи следят за замърсен въздух в страната

Прахоброячи следят за замърсен въздух в страната

Идеята е да се изгради алтернативна мрежа за измерване на чистотата на въздуха

Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването заяви, че фините прахови частици имат отражение освен върху по-високата заболеваемост на респираторната система и върху сърдечно-съдовата, имунната и нервната система. Тя констатира, че най-висок относителен дял имат острите бронхити, бронхопневмониите и пневмониите. Най-рисковата част от населението са децата и възрастните хора.

Така през 2016 г. замърсяването с прах и фини прахови частици е с 10% по-голямо от предходната година. Ежегодно всички РЗИ изготвят анализ за заболеваемостта на населението и отчетеното замърсяване на атмосферния въздух. В докладите си регионалните здравни инспекции отчитат увеличени хоспитализации следствие обостряне на хроничните заболявания, най-вече свързани с болестите на долни дихателни пътища.

Замърсеният въздух задълбочава белодробните заболявания

Замърсеният въздух задълбочава белодробните заболявания

Това се превръща във все по-социално значим проблем

Министърът на околната среда и водите Нено Димов отчете, че почти навсякъде в страната има тенденция за подобряване на въздуха, но все още сме над нормите за замърсяване.

"Това е приоритет на МОСВ още при встъпването ми в длъжност. Проблемът е пряко свързан с качеството на живот и здравето на хората", заяви Димов. По думите му местните власти трябва да имат своите планове за подобряване на качеството на въздуха. "Може би част от местната власт не припознава този проблем така сериозно както действително седи. Отпуснати са средства по ОП "Околна среда" за подобряване на качеството на въздуха, от които общините могат да се възползват, те трябва да си дадат сметка, че този проблем е много сериозен", посочи Димов.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк

От МОСВ отчитат, че в периода 2011-2016 г. има устойчива тенденция към подобряване на качеството на въздуха, но това не значи, че нормите, които сме поставили, са постигнати. "Но тази тенденция е устойчива, което е добра новина. Имаме 38 станции, които мерят за замърсяването на въздуха. Само в Перник и Гълъбово има проблем със серийни диоксиди, като изключим завишените норми на фините прахови частици в почти цялата страна", посочи Димов. Той отчете още, че почти навсякъде в страната има тенденция за подобряване на въздуха, но и тя не е достигнала нормите, които трябва да имаме според българското и европейско законодателство.

Основен проблем за замърсяването на въздуха е битовото отопление и горивата, които се използват са проблема. 21 от 25-те града, които имат превишаване на нормите е заради битовото отопление.