Министерството на икономиката осигурява безвъзмездна финансова помощ в полза на малките и средните предприятия, съобщи заместник-министърът на икономиката и индустрията Димитър Данчев.

Предвижданата помощ в случай, че се стигне до 4 етап на пълно затваряне, е в размер на 20% от средните нетни приходи на тези предприятия за 2021 г., като таванът на помощта е до 100 хил. лв. "Нашата голяма грижа в тази ситуация е свързана именно с тяхното оцеляване, защото те са 90% от икономиката в страната".

По отношение на критериите за кандидатстване, той заяви, че всички сектори от българската икономика, които ще бъдат затворени със заповед на министъра на здравеопазването и отговарят на критериите за микро, -малки и средни предприятия, ще имат практически достъп до тази мярка.

"Нашата идея е бизнесът да не бъде затварян без да са ясни компенсаторните мерки, на които може да разчита. Затова амбицията ни е този път мерките да са ясни, предвидими и адекватни".

Помощта по всяка вероятност ще бъде администрирана от НАП. Министерството на икономиката и индустрията предвижда да инициира срещи с представилите на заинтересованите браншове.

74% от фирмите не планират, работят само по стари поръчки

74% от фирмите не планират, работят само по стари поръчки

Едва 3% се чувстват насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди