Пренебрежимо нисък дял (едва 1%) от фирмите са реализирали прогрес в тези условия, както и тези, които гледат позитивно, тъй като са насърчени да инвестират във ВЕИ за собствени нужди - тези фирми са едва 3% в експресното проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата. Анкетата е направена между 4 и 6 януари 2-22 г.

74% от фирмите посочват, че не могат да планират цените на предлаганите стоки и услуги от тях, поради динамиката в цените на ел.енергия, която в края на 2021 г. достигна пикови равнища на пазара "Ден напред" до нива от 824.55 лв./ MWh. По този начин предприятията пропускат поръчки и изпълняват само вече поетите ангажименти, защото динамиката не позволява нормално планиране - това се посочва от 34% от предприятията.

За съжаление сериозните колебания в цената на ел.енергията дава и пряко отражение върху работната сила в предприятието, която е най-важния ресурс във фирмите, като 63% посочват, че не могат да увеличат заплатите на работниците на фона на сериозната инфлация в цените и несигурния пазар на ел. енергия.

41% от от фирмите посочват, че ако кризата продължи прекалено дълго ще се наложи да съкратят част от персонала, а 24%, че ще преустановят дейност за неопределно време. 15% от тези, които вече са преустановили дейността си отбелязват, че ще я възстановят, едва когато пазара на ел.енергия се възстанови до поносимите нива.

76% от предприемачите, считат че е необходимо компенсацията да бъде съобразно предложенията на национално представителните работодателски организации - без ограничен таван от 30% на компенсацията. По този начин мярката ще окаже сериозен ефект върху фирмите и небитовите потребители и ще има стопиращ ефект върху динамичния ръст в цените на стоките и услугите и ще окаже сериозен позитивен ефект върху икономическата среда. Едва 5% от бизнеса определя предложения механизъм за компенсация за достатъчен.