От Министерство на труда и социалната политика (МТСП) подготвят промени в Кодекса на труда, които ще внесат за разглеждане до началото на месец април. Новината съобщи социалният министър Деница Сачева на годишната среща на бизнеса и правителството.

Работната група по промените е взела предвид предложенията както на синдикалните организации, така и на работодателите. Дискутира се например и темата за извънредния труд с допълнителна опция от 300 часа годишно.

20% от компаниите ще търсят работници

20% от компаниите ще търсят работници

Следващите 12 месеца на работодателите ще търсят около 90 000 души с висше образование

"Трябва да направим нещо легално, което така или иначе се случва в България. Това важи за всички сектори не само за сектори, в които традиционни сме свикнали да работят на смени, но включително и в ИТ-сектора", подчерта Сачева.

Сачева изказа намерението за промени, които да дадат гъвкавост за работодателите при защита на интересите на работниците.

По темата за сините карти и висококвалифицираните специалисти от страни извън ЕС, социалният министър обясни, че въпросите на работодателите почти винаги са към МТСП, но не и към МВР и ДАНС.

Едно от предложенията на социалното министерство е за специална програма за конкретен брой висококвалифцирани специалисти. С програмата ще могат да се дефинират определени професии, от една страна, а от друга, и броят на работниците.