На 20 март следователите избират нов член на ВСС. Това става ясно от заповедта на главния прокурор. Общото събрание ще се проведе на 13 и 20 март в 10.00 часа.

Събранието на 13 март ще бъде онлайн, а събранието на 20 март ще бъде отново дистанционно, но с възможност за гласуване и с хартиена бюлетина, в заседателната зала на Национална следствена служба в гр. София.