Столичният общински съвет обяви процедура за набиране на съдебни заседатели към Софийския градски съд за мандата 2021-2025 г.

Според изискванията, кандидатите трябва да са завършили най-малко средно образование, да са на възраст от 21 до 68 години, да не страдат от психически заболявания и да имат постоянен адрес в София. Те не трябва да са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Срокът за подаване на документи е от 29.03.2021 г. до 31.05.2021 г. Те включват 8 документа, сред които заявление и мотивационно писмо, подробна автобиография, копие от диплома, документ от проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност, медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

Кандидатите трябва да предоставят и контакт с две лица, към които Столичният общински съвет може да се обръща за препоръки.