Близо 4,2 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за създаване на работни места за хора с увреждания в трудоспособна възраст, съобщи соиалното министерство.

През 2020 г. Агенцията за хора с увреждания ще финансира и проекти, насочени към повишаване на заетостта на целевата група. Те ще могат да получат до 80 000 лв., като подаването на предложенията започва от 1 юни.

За осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места, приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места ще се отпускат до 10 000 лв. Проекти за квалификация и преквалификация ще се финансират с до 1000 лв. за 1 човек с трайно увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще набира проектни предложения по тези компоненти от програмата от 15 юли.

Продължават да изготвят индивидуалната оценка за хора с увреждания по телефона

Продължават да изготвят индивидуалната оценка за хора с увреждания по телефона

Заради обявената извънредна епидемична обстановка в страната

На 15 юни ще стартира и втора процедура за набиране и финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Те могат да получат до 20 000 лв.