Над 92 235 лица ползвали услугите за изменение на отпусната пенсия, сочи НОИ. Сред най-често заявяваните услуги са още консултациите и справките, свързани с обезщетенията за временна неработоспособност и майчинство - над 44 000 души са посетили приемната с въпрос от тази сфера. Подаването на заявление за отпускане на пенсия със стаж от чужбина също е сред услугите, към които има доста голям интерес - документи са подали 33 507 лица.

Само 825 по-малко са хората, посетили приемната, за да получат издадени от НОИ документи. Почти толкова - 28 780, са и потребителите, пожелали да получат копие от важен за тях документ. Сред най-популярните услуги се нарежда и издаването на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ - 26 431 са изтеглените за тази услуга билети.

НОИ е издал повече от половин милион ПИК за три години

НОИ е издал повече от половин милион ПИК за три години

към края на миналата година общият им брой достига 1 451 211

За миналата година 2040 клиенти на института са се възползвали от възможността да си запазят час за прием в ТП на НОИ - София-град през интернет. Двете основни услуги, за които са направени най-много онлайн заявки, са свързани с безработицата - подаване на заявление за отпускане на обезщетение - 480, и услуги за безработни лица - 425. Обобщените данни отчитат още, че средното време на изчакване в приемната е по-малко от 14 минути, а средното време на обслужване не надвишава 7 минути.

Общо 380 440 клиенти са били обслужени в приемните на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в София-град през 2019 г. Това показва годишната справка от електронната система за управление на административното обслужване, с която са оборудвани всички гишета.