Националният осигурителен институт (НОИ) е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове (ПИК) само за последните три години. Това показва анализ на статистическите данни на институцията по отношение ползваемостта на електронните услуги на НОИ.

Според статистиката са нараснали заявленията от страна на потребителите на онлайн услугите на института за получаване на ПИК.

Данните показват, че през 2017 г. издадените персонални кодове са малко над 151 500, то през следващата година броят им скача на 179 000. През 2019 г. активността на клиентите, желаещи да ползват електронните справочни и административни услуги с защитен достъп, е още по-голяма. Така, към края на миналата година общият им брой достига 1 451 211.

С 25% са се увеличили потребителите на е-услуги на НОИ за 2019 г.

С 25% са се увеличили потребителите на е-услуги на НОИ за 2019 г.

Най-много потребители са проверявали социалното си осигуряване

Защитеният чрез ПИК достъп до електронни услуги на НОИ е факт от ноември 2005 г. Той осигурява запазване на сигурността на информацията при справките и административните услуги, при които се ползва информация, извлечена от регистрите на НОИ и съдържаща лични данни. Този вид е-услуги са сред най-ползваните на интернет страницата на института. ПИК се издава на момента във всяко едно от териториалните поделения на институцията и само срещу представяне на личната карта.