За миналата година заявките за достъп до е-услугите на интернет страницата на НОИ са достигнали 12,4 милиона, докато година по-рано те са били близо 10 милиона. Това показва разлика от 2,4 милиона на годишна база или увеличение от близо 25%, съобщиха от НОИ.

Данните сочат, че за поредна година електронната услуга с най-голямо нарастване е "Справка за социално осигуряване по ЕГН - текущо състояние", чието потребление се е увеличило повече от съществено и при 712 032 заявки през 2018 г. броят им е достигнал до 2 611 952 през миналата година

Анализът показва, че на стабилни нива остава и най-популярната е-услуга на института - "Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО)". За поредна година клиентите са се възползвали от нея над 5 милиона пъти.

НОИ променя удръжките върху запорирането пенсии

НОИ променя удръжките върху запорирането пенсии

Удръжки върху запорираното на пенсии, заради промяната на минималната работна заплата

Сериозно увеличение на използваемостта са още "Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица" и "Справка за изплатени парични обезщетения за безработица", като заявките за тях са нараснали съответно с 51% и 38%.

От е-услугите, свързани с пенсиите, най-забележим е ръстът с 27% на справката за издадените пенсионни разпореждания. С над 50% се е покачило и общото потребление на административните електронни услуги на НОИ.