Населението на страната към 31 декември 2008 г. е 7 606 551 души, като близо 71 на сто живеят в градовете, а 29 на сто - в селата.

Това съобщи на пресконференция началникът на отдел "Демографска статистика" към Националния статистически институт доцент Йордан Калчев, цитиран от БНР.

Припомняме, по данни на Националния статистически институт населението на България в края на 2005 година българите са били 7 718 750.

С население над 100 000 души са седем града на страната, а в 144 населени места няма население.

Близо половината от населението в България живее в Югозападния район и в Южния централен район - съответно 2115 души или 28 на сто и 1538 или 20 на сто.

С най-малък по брой население е област Видин, в която живеят 110 000 души или 1,5 на сто от населението на страната, а най-голяма е област София - 1 247 000 души или 16,4 на сто.

В шест общини населението е под 2000 души - Трекляно, Чавдар, Антон, Челопеч, Бойница и Маджарово, където населението общо е близо 10 000 души. От общото население в страната в трудоспособна възраст са 63, 2 процента.

В 16 от областите тази категория население е под този относителен дял, като най-нисък е в областите Видин, Монтана, Ловеч, Плевен и Габрово - под 60 на сто. С най-висок относителен дял в трудоспособна възраст са областите София (67), Смолян (66), Благоевград, Варна, Бургас, Кърджали - с около 65 на сто.

С най-висок относителен дял на младото население до 16 г. са 13 области, като на първо място е Сливен (18, 6) и Търговище (16, 2). Общият относителен дял на населението в трудоспособна възраст за страната е 22, 4 на сто.

В сравнение със средното равнище на раждаемостта за страната (10,2 на сто на 100 000 души и общо 87 712 живородени деца) най-висока е раждаемостта в Североизточния и Югоизточния район на страната - 11, 2 на сто на 100 000 души.

Най-ниска е раждаемостта в Северозападния район - 8,7 на сто на 100 000 души.

С най-висока раждаемост са областите Сливен (13, 2%) , Варна (12, 2), Бургас (11, 7), София (11, 6) и Кърджали (11, 3), а с най-ниска раждаемост през 2008 г. са областите Видин и Смолян, където съответно тя е 7, 3 и 7, 8 на сто.

Равнището на смъртността в отделните статистически райони варира между 13,2 на сто на 100 000 души за Югозападния район и достига до 18,5 на сто на 100 000 души за Северозападния район, където е най-висока.

Сред всички административни области в страната с най-висока смъртност се отличават областите Видин (21,8), Монтана (19,4), а с най-ниска е в областите Благоевград и Кърджали, съответно с 11,5 и 11,7 на сто на 100 000 души.

С най-ниска детска смъртност са областите Смолян (4), София (8), Габрово (5,6) и Разград (2).

Най-висока детската смъртност е регистрирана в областите Търговище (16,1), Шумен (15,2), Ямбол (12,6) и Монтана (12,4).

От градовете през 2008 г. общо се изселват 75 573 души, а в същото време се заселват 86 291 души.

В резултат на миграцията най-много е намаляло населението в област Плевен с 1154 души, Монтана - с 1136, Враца - с 1118, Смолян - с 1103 души.

В резултат на естественото механично движение на населението в края на 2008 г. във всички области на страната, с изключение на София, Варна и Бургас, населението намалява, което е обща тенденция.