Няма нарушение на водоподаването към земеделски площи в страната. Това заявяват от "Напоителни системи" ЕАД.

Позицията им е по повод медийни публикации за сигнал, че земеделци в района на Каварна, с. Селце, не получават вода за напояване на земеделските си площи.

Посочва се, че отстраняването на аварията при помпена станция "Велково 82", за което дружеството е поело ангажимент, е приключило и от 18 юли тя работи с пълен капацитет.

В момента се извършва ремонт по помпена станция "Селце 81", като се очаква той да приключи до една седмица. Продължава да се водоподава от другия сондаж на станцията.

От "Напоителни системи" уверяват, че осигуреното количество вода е достатъчно за задоволяване нуждите на стопаните.

Те подчертават, че всички язовири, стопанисвани от дружеството, разполагат с достатъчно количество вода за обезпечаване на поливния сезон.