Горските инспектори от РДГ-София установиха незаконна сеч на 231 броя дървета  в частна горска територия в Своге.

В периода от 13-20 април горските са извършили над 200 проверки.

Инспектиращите са съставили 13 акта по Закона за горите и са задържали над 26 кубика дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Установените нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев. Някои от собствениците на складове не са представили обобщени годишни справки. Допуснати са пропуски при воденето на електронен дневник, както и при съхраняването на записи от системите за постоянно видеонаблюдение.

В землището на село Очуша, община Костенец е съставен акт на регистриран лесовъд на частна практика за това, че е допуснал извършването на сеч в съседен имот, за който няма разрешение.

В село Новачене, община Ботевград, държавна горска територия, за която няма издавани позволителни за сеч, служители на РДГ София са установили отсечени 195 броя дървета, както и налични 5,3 пр.м3 дърва за огрев. Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината.