Продажба на елхи с незаконен произход при рутинна проверка са установили горските инспектори от София.

Те са извършили проверка в близост до търговски център на кръстовището на бул. „Никола Петков” и бул. „Цар Борис III” вчера. На импровизиран пазар са установили, че 16 коледни елхи са незаконно отсечени.

Търговците не са предоставили документи, необходими за продажбата на коледни елхи, изисквани според нормативната уредба и на дръвчетата не са били поставени пластини.

На нарушителите е съставен акт за установени административни нарушения по Закона за горите.
Задържани са коледните елхи, които по нареждане на директора на РДГ-София и предвид малотрайния характер на задържаните вещи, са предоставени на църква „Рождество Богородично“ - Лагера.

 

Горските служители са задържали днес още 3 броя коледни елхи, този път на площад „П. Славейков”. Търговците отново не са представили документи, удостоверяващи техния законен произход. На елхите не са били поставени пластини. На виновните лица е съставен акт за нарушения по Закона за горите и подзаконовите му разпоредби.