Равнището на регистрирана безработица в страната през ноември е от 6,7 на сто. Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 година. Това показват последни данни на Агенцията по заетостта.

В сравнение с предходния месец нивото на безработица се понижава с 0,2 процентни пункта, но бележи ръст с 0,9 пункта спрямо ноември 2019 г.

В края на месец ноември регистрираните безработни в бюрата по труда, според административната статистика на Агенцията по заетостта, са били 218 840, което е с 9 069 лица по-малко от октомври. На годишна база обаче увеличението е с 29 366 лица.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през миналия месец са се регистрирали нови 29 105 безработни лица, както и други 558 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери.

През ноември броят на започналите работа безработни лица в нашата страна достигна 17 343, което представлява ръст с 13% спрямо същия месец на миналата година.

Деница Сачева: Нагласите са ни за поетапно отваряне след 21 декември

Деница Сачева: Нагласите са ни за поетапно отваряне след 21 декември

Държавата няма как да поеме 100% от заплатите и пълните осигуровки

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги.

От започналите работа през миналия месец 87,5% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 25,5% от всички започнали работа, следвани от търговията - с 16,3%, хотелиерството и ресторантьорството - 8,0%, държавното управление - 6,3%, строителството - 5,3%, и др.

През ноември работа на субсидирани работни места са започнали 2 165 безработни лица от рисковите групи - 412 по програми и мерки за заетост и 1 753 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", показват още данните на агенцията по заетостта.

В същото време схемата "Заетост за теб" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 6 804 лица, като само през ноември са сключени трудови договори с нови 683 безработни.

Спад с над 20% на обявите за работа през ноември

Спад с над 20% на обявите за работа през ноември

Негативната тендеция засяга всички сектори, включително IT индустрията

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на мерките 60/40 или 80/20 или "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети лица от май до края на ноември, посочва още Агенцията по заетостта.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 386, които са с 9,3% повече от тези, заявени през ноември 2019 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (36,3%), следват административните и спомагателните дейности (12,8%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (11,8%), хотелиерството и ресторантьорството (7,2%), строителството (7,2%) и държавното управление (5,4%).