Националният осигурителен институт (НОИ) открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2022 г. Крайният срок за подаване на предложенията за участие в процедурата е 25 февруари, съобщават от НОИ.

Пълна информация за задължителните изисквания към изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация през 2022 г., данни за условията за финансиране на дейността, както и подробни указания за подготовката на предложението за нейното изпълнение, са публикувани на интернет страницата на Националния осигурителен институт в рубрика "Обезщетения", раздел "Профилактика и рехабилитация".

През 2021 г. НОИ сключи договори с 22 юридически лица за общо 52 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация. Програмата за профилактика и рехабилитация започна на 2 април и продължи до 31 декември 2021 г., като от нея се възползваха общо 37 728 лица.

 Държавните санаториуми спират да работят

Държавните санаториуми спират да работят

Няма да работят всички 17 хотела на дружеството