Необходимо е да се приеме нов закон за туризма, който да намали административната тежест и да облекчи процедурите за бизнеса. Това са категорични от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Една от необходимите реформи според тях е именно в работата на Националния съвет по туризъм. Според тях трябва да се облекчат процедурите по категоризирането на туристически обекти и сертифицирането на балнеолечебни (медикъл спа) центрове, спа центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове. Да се увеличи защитата на правата на потребителите на туристически услуги и да се създаде единна браншова структура.

От БХРА заявяват, че един от основните проблеми на бранша е сивият сектор в отрасъла, а при допуснати грешки от един обект се прикачва етикет за целия бранш. Този въпрос може да се реши чрез по-ясни и строги правила за членството на отделните субекти в местни и национални сдружения. Проблемни са основно малките обекти, които функционират за 30-40 дни, подчертават от БХРА. И допълват, че докато цялата власт се е съсредоточила в проверки на големите, малките никой не ги проверява и се мултиплицират проблемите ежегодно, от което страда целият бранш.

Практиката в момента е хотелът, както и прилежащите към него места за настаняване и развлечения да бъдат категоризирани отделно, т.е. все едно, че са самостоятелни обекти, а те не са, обясняват от БХРА. Предвид обстоятелството, че тези заведения не могат да функционират самостоятелно, предлагаме процедурите по категоризацията да бъдат опростени, като с едно заявление се категоризира или прекатегоризира целия комплекс. Съответно следва да се направят и промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, тъй като в момента се събират такива за всяко отделно заведение в местата за настаняване.

Хотелиерите са против гостите им да се хранят в стаите си

Хотелиерите са против гостите им да се хранят в стаите си

Има опасност от занижаване на хигиената и удобството

БХРА смятат, че Единната система за туристическа информация е необходима и за секторни анализи и такива в бранша, освен регистрирането на бежанци и изкарването на нощувките на светло, които са изисквания на други министерства, а не на туристическото. Системата може да реши един от съществените проблеми на отрасъла туризъм - липсата на статистика, на базата на която да се правят анализи както за Министерство на туризма, така и за общините, браншовите организации, туристическите фирми и т.н., която след сериозен анализ ще е в помощ на бранша.

Затова от БХРА подчертават, че е необходимо да се уреди въпроса кой има право да ползва тази информация от ЕСТИ. Като заявяват, че според тях е добре и браншът да ползва тази информация и то без заплащане. На нейна база могат да се направят точни статистики за националност, заетост, възраст, пред сезон, след сезон, главен сезон, индивидуални туристи и т.н., което би било от изключителна полза за анализи и планиране на бъдещата дейност. Затова се предлага да се събират и детайлни данни не само за туристите, пристигнали от трети страни, но и за гостите от ЕС. Необходимо е да се преразгледат и санкциите, които са предвидени, тъй като квалификацията на работещите в обектите от бранша е изключително ниска, допълват от БХРА.

От организацията заявяват, че са категорични против чрез Закона за туризма да се създават лечебни заведения, което за нас е една безспорна бюрокрация и не подпомага дейността в бранша. Затова се искат и промени при сертифициране на спа, медикъл и таласо центровете. Ние сме построили хотели, а не болници, категорични са от БХРА. Освен това от бизнес гледна точка не е нормално да функционират две коренно различни структури в хотела, обосновават се от организацията. При това положение, ако собственикът на болницата не се справи и урони престижа на инвеститора, собственикът на хотела по никакъв начин не може да се освободи от него, тъй като на практика той е собственик на това заведение, а не управител, който би могъл да се смени с решение на Общото събрание за 3-5 дни, подчертават от БХРА.

НОЩ да затвори хотелите изцяло и да плати сметката, бесни са хотелиерите

НОЩ да затвори хотелите изцяло и да плати сметката, бесни са хотелиерите

За пореден път властта си измива ръцете чрез мерки, с които нарушава закона

От организацията считат, че е добре да се запази практика контролът да се осъществява от Комисията за защита на потребителите, която има достатъчно структури, изградени във всички градове. Не намираме за нормално този, който категоризира, той и да проверява, категорични са от БХРА. Според тях има достатъчно нерешени въпроси в компетенцията на Министерство на туризма и без потребителските спорове и ако на ведомството бъде прехвърлен и контролът това само би утежнила работата. Не бива да се получава порочната практика както в ДАИ, от един да зависи всичко - и контрола и категоризирането, казват от БХРА. Това ще бъде огромна предпоставка за корупция и пред обществото много трудно можем да докажем обратното, независимо колко коректно се работи, подчертават от организацията.