Книгите са сред привилегированите продукти, за които вече може свободно да се приложи нулев данък добавена стойност (ДДС), съобщават от Асоциация "Българска книга". Това стана възможно след като Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) прие нова директива, изменяща предишната Директива 2006/112/ЕО относно ставките на данъка за добавената стойност.

Основната цел на новият документ е постигането на по-голяма свобода при определяне на намалените и свръхнамалени ставки на ДДС в страните членки. Промяната е в синхрон с Планът за действие за ДДС на Комисията от 2016 г., чиято цел бе създаване на стабилно единно европейско пространство за ДДС.

Страните членки на ЕС ще могат да прилагат максимум две намалени ставки, не по-ниски от 5%, към максимум 24 категории стоки и услуги. В допълнение към двете намалени ставки, държавите членки вече могат да приложат и намалена ставка, по-ниска от минимума от 5% (т.е. т. нар. Свръхнамалени и нулеви ставки) и освобождаване с право на възстановяване на платения ДДС за 7 категории стоки и услуги, включени в Анекс III на директивата.

Книгите, вестниците и списанията в печатен и цифров вид не само остават сред артикулите, които могат да имат намалени ставки, но са и сред малкото, за които вече могат да се прилагат свръхнамалени и нулеви ставки на ДДС. Различното по отношение на книгите от настоящата ситуация е, че всяка държава членка ще може да прилага и нулеви ставки за тях.

От Асоциация "Българска книга" приветстваха новината. Те я определиха като животоспасяваща за книгоиздателите. От Асоциацията се надяват правителството максимално бързо да хармонизира българското законодателство в съответствие с директивата на ЕС. От Асоциация "Българска книга" и припомнят, че няколко европейски държави вече са се възползвали от нулевата ставка за книгите като мярка за преодоляване на последиците от пандемията.

Целта на окончателната система на ДДС е всички държави членки да работят по едни и същи правила и да имат еднаква свобода при определяне на ставките на ДДС върху определени стоки и услуги.

Намаленото ДДС вдигна продажбата на книги

Намаленото ДДС вдигна продажбата на книги

Браншът се бори със скъпата хартия