От четвъртък, 29 юли, българските граждани, пристигащи от държава, попадаща в червената зона, се допускат в страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или на аналогичен документ. Изисква се и отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в България PCR тест. Това нареди министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед издадена на 27 юли.

Граждани на ЕС, на ЕИП, Конфедерация Швейцария и членове на техните семейства, които пристигат от държава-членка на ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария, пристигащи от държава в червената зона, които не представят валиден цифров COVID сертификат се допускат на територията на страната при представяне на отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, удостоверен чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни, и се поставят под 10-дневна карантина.

Задължителен ПСР тест за българите, пристигащи от страните с червена зона

Задължителен ПСР тест за българите, пристигащи от страните с червена зона

Имунизираните също могат да носят вируса

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства, които не представят валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен документ, съдържащ същите данни, както и отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизане в страната PCR тест, се допускат в страната и се поставят под 10-дневна карантина.

Завръщане на Covid в Европа, държави влизат в оранжева и червена зона

Завръщане на Covid в Европа, държави влизат в оранжева и червена зона

ECDC препоръчва Европа да ускори кампаниите за ваксинация и да запълни възможно най-бързо пропуските в имунитета

Със същата заповед се допуска влизането в страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, на деца до 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат.