"Националният дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД вече е с ново ръководство, след като през м. август тази година предишното подаде молби за освобождаване пред министъра на културата.

От пресцентъра на Министерство на културата изпратиха кратка биографична справка за назначените на длъжностите. Прави впечатление, че и на трите дами е посочена датата и месеца на раждане, но не и годината.

Пени Раева е родена на 12 май в София. Има две магистратури - по "Френска филология" от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (1985 г.) и по "Международни икономически отношения и външноикономическа дейност" от УНСС (1993 г.). Работила е в международната заемна служба на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и като преподавател в Техникума по полиграфия и фотография. В периода 1985-2011 г. заема различни длъжности в НДК, сред които и зам.-генерален директор. В периода 2012-2013 г. работи в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел, от 2013 до 2014 г. е Изпълнителен директор и член на УС на НДК, а от 2014 до 2015 г. е финансов директор на "ТТ" ЕООД. Пени Раева е член на УС на БХК и на Българската фестивална асоциация. Владее английски и френски, ползва руски език.

Росица Велкова е родена на 16 март. Магистър по финанси на УНСС (1994 г.). Служител с 26-годишен опит в Министерството на финансите, където е заемала поста на зам.-министър на финансите (2017-2021), а към настоящия момент е директор на дирекция "Държавни разходи" в Министерство на финансите. В периода 2008-2009 г. участва в групата на финансовите експерти и във Финансовата комисия на ЮНЕСКО в Париж, където се обсъждат бюджетни, финансови и административни въпроси на организацията. От 2000 до 2001 г. е зам.-председател на Държавна агенция за осигурителен надзор. Владее в различни степени английски, руски и немски езици.

Елена Карапаунова е родена на 15 април. Магистър по счетоводство и контрол в УНСС (1997 г.). Дългогодишен служител на Министерство на икономиката, където от 2001 г. до момента е работила на различни ръководни позиции, които включват началник на отдел "Финансов", главен счетоводител и директор на дирекция "Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността" в Министерство на икономиката. Преди това е работила като счетоводител в частния сектор. Има опит в управлението на проекти, финансирани по Структурните и Кохезиония фонд на ЕС. Преминала е обучения в областта на бюджетирането в публичния сектор. Владее английски, френски и руски езици.

Оставките на шефовете на НДК били изненада

Оставките на шефовете на НДК били изненада

От МК са разбрали за това след работната среща

News. bg припомня, че преди четири месеца директорите на НДК заявиха, че са разтревожени от съмненията на Минеков за приватизация. В тогавашната си позиция те подчертаха, че са били предприети редица мерки за съхраняване на дейността и служителите на НДК. По техни данни директните финансови щети за дружеството от кризата с коронавируса за 2020 г. са в размер на 6 млн. лв., като принципалът на дружеството регулярно е бил уведомяван за цялостното състояние на НДК.