Заетите лица в икономиката са 3 588.8 хил., а общият брой отработени часове е 1 441.7 милиона. Това показват данните на Националния статистически институт.

Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на 2019 г. показва увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает намалява с 1.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Връщането на работещите в туристическия сектор - най-големият проблем за бранша

Връщането на работещите в туристическия сектор - най-големият проблем за бранша

Много ог гях са се преориентирали към други сектори

На едно заето лице се падат 8 826.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 22.0 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2020 г. намалява реално с 2.3%. БДС за един отработен човекочас също намалява реално с 2.3%.

За третото тримесечие на 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 8 427.5 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 20.2 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 874.4 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 614.7 лв. БДС на един зает и 6.7 лв. за един отработен човекочас.