На този етап няма установени бежанци на територията на България, които да се нуждаят от медицинска помощ заради коронавирус.

Това стана ясно от участието на Ники Николов от дирекция "Миграция" на брифинг в Министерски съвет.

Миграционната обстановка в момента е спокойна, няма увеличение на натиска на границата. От началото на годината 200 чужди граждани са влезли в страната.

Спрямо всеки един се прилага карантинен период, като включително за 14 дни той не може да се среща с адвокати и представители на неправителствени организации. Осигурени са им всички условия, включително ежедневни медицински прегледи, с които да се установява състоянието им. Има готовност при прояви на вирусна инфекция, да им бъде предоставена медицинска помощ.

След свалянето на карантината, бежанците ще трябва да минат по канален ред - за тези, които желаят да подадат молба за убежище, след което се поемат от Агенцията по бежанците.

Николов обясни, че за постоянно и дългосрочно пребиваващите чужденци, както и за гражданите на ЕС и техните семейства, се прилага автоматично удължаване на срока за документите със срока на извънредното положение.

Чужденците, които пребивават с документи със срок до 1 година, трябва да предприемат съответните мерки по удължаване на разрешителното си за престой до 14 дни след изтичане на срока на извънредното положение. Разпоредбата важи и за чужденците, които към момента не се намират на територията на България, такива например са турските студенти.