Няма да има населени места без достъп до еврофинансиране в Североизточен район в програмния период 2021-2027 г. Това каза зам.-министър Деница Николова. 11 кметове от Североизточна България бяха избрани за членове на бъдещия Съвет за развитие, допълни тя. Общинските центрове с население над 15 000 души ще са бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на регионите", а тези с по-малък брой жители ще са към Програмата за развитие на селските райони обесни тя.

Тя уточни още, че в следващите седем години европейските програми ще подкрепят територията на целите общини, с всички населени места в тях, а не само конкретни градове, като целта е да се постигне по-добър ефект на развитие. С изключение на общинските администрации достъп до програмата ще имат всички заинтересовани страни, които могат да се подкрепят.

Варна ще бъде център на растеж и бенефициент по приоритетната ос за интегрирано градско развитие в Североизточен район през предстоящия програмен период, като общината ще има бюджет за съвместни или индивидуални проекти с Русе и Велико Търново. От останалите 35 общини, които попадат в обхвата на ниво 2 в района, общините Добрич, Търговище и Шумен ще са бенефициенти на ОПРР по приоритетната ос за интегрирани териториални инвестиции.

Кметовете на протест в Калофер, искат обещаната финансова независимост

Кметовете на протест в Калофер, искат обещаната финансова независимост

Ако няма решение на исканията им, ще затворят пътя край връх Шипка

На заседанието на НСОРБ бяха избрани представителите на общините от Североизточна България в бъдещия Регионален съвет за развитие. От Варненска област в Регионалния съвет влизат кметовете на общините Варна, Девня, Ветрино, Вълчи дол и на Долни чифлик. От Добричка област за членове на новия Регионален съвет за развитие бяха избрани кметовете на община Добрич и на община Добричка.

Област Търговище ще бъде представена от кметовете на общините Опака и Търговище, а от област Шумен за членове бяха избрани кметовете на Шумен и на Венец. В съвета с право на глас ще участват и четиримата областни управители от района, предстоят и номинации на представители на научната общност, бизнеса, неправителствения сектор, висшите учебни заведения и др.