Общинският съветник Борис Бонев внесе доклад в Столичния общински съвет, в който предлага сегашните пет общински дружества, които управляват пазарите на София, да бъдат обединени в едно с името "Софийски пазари".

Според него управлението на тези 5 дружества от 5 управителя и 5 съвета на директорите е излишен разход в настоящата ситуация. Според Бонев, сегашната ситуация поставя под риск финансовото здраве на тези дружества и ако не бъдат предприети мерки ще има негативно отражение върху бюджета на Общината.

В тази връзка той даде пример с дружеството "Пазари Запад", което е било пред колапс и е спасено от фалит само защото му е прехвърлен за стопанисване паркинга при Националния стадион, въпреки че е нелогично пазари да управляват паркинги.

"Убеден съм, че предложението ми ще предизвика раздразнение у част от колегите ми общински съветници, тъй като ръководствата на столичните пазари от години са място за изпращане на "наши хора". Като резултат имаме пет директора и съвети на директорите, на които се плащат заплати. Тази практика трябва незабавно да бъде прекратена!", допълни Бонев от Спаси София.