От понеделник, 21 февруари, присъственият учебен процес във висшите училища, освен при прилагане на "зелен сертификат", се допуска и при изпълнение на следните условия:

  • въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи
  • създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията

Облекчаването провеждането на присъствения учебен процес във висшите училища е предвидено в заповед на министър Сербезова, издадена днес.

Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

Студентите настояват за подновяване на учебните занятия в най-кратък срок и за гъвкави мерки за присъственото обучение

Студентите настояват за подновяване на учебните занятия в най-кратък срок и за гъвкави мерки за присъственото обучение

Настояваме и за възможност студенти, докторанти, курсанти и специализанти да правят безплатни антигенни тестове