Улеснява се процедурата за регистрация на доставчиците на GPS данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Въпросните доставчици ще предоставят за обработка на националните доставчици на услуги информация за географското позициониране на клиентите им по републиканската пътна мрежа, като на базата на обработените данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса на съответния камион. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.

АПИ одобри четвърти доставчик на тол услуги

АПИ одобри четвърти доставчик на тол услуги

Фирма "Иком" ООД ще участва само в събирането на тол таксите

Действащата наредба предвижда доставчиците на GPS данни да сключват договор при Общи условия с Пътната агенция, която да обработва информацията за изчисляването на дължимите тол такси. С промените в наредбата се предлага тази необходимост да отпадне и да се намалят изискванията към доставчиците на GPS данни. Пътната агенция обаче запазва контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни.

Запазват се и изискванията към доставчиците да притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001, както и техническо оборудване за събирането на данни. Те трябва да имат и персонал с необходимата квалификация и добра репутация.

Впрягат и тол системата в превенцията по пътна безопасност

Впрягат и тол системата в превенцията по пътна безопасност

Тя ще осигурява данни за контрол на извънгабаритния тежкотоварен трафик

С промените в Наредбата се привежда в съответствие със Закона за пътищата премахнатото задължение Пътната агенция да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс. Тези дейности ще бъдат поети от търговците, предоставящи услуги по електронно събиране на пътни такси.

Плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта ще бъдат предоставяните услуги в разкриваните от АПИ пунктове за продажба. Тол такса ще може да се плаща в пунктовете за продажба, които се разкриват от националните доставчици на услуги и от ЕУЕСТ доставчиците.

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова

Участъците не са в добро състояние