Община Бургас и Агенцията за регионално развитие и иновации са единствените партньори от българска страна със спечелен проект по Програма INTERREG IVC.

На среща в Люблянана 24 април, Мониторинговият комитет одобри 6 от общо 12 проектни предложения, съобщават от пресцентъра на община Бургас.

Проектът се нарича PIKE / Promoting Innovation and the Knowledge Economy/ и е насочен към насърчаване на иновациите и икономиката на знанието в Югоизточния регион на България.

Той има за цел да стимулира успешното усвояване на добри практики и обмяната на опит в областта на информационните и комуникационни технологии за регионите, които изостават във високотехнологично отношение.

Това включва разширен и бърз достъп до Интернет, улеснено електронно управление и електронен бизнес, изграждане и внедряване на безжични технологии.

Партньори на Община Бургас по Проекта са редица европейски страни - Чехия, Великобритания, Испания, Швеция, Италия, Гърция, Испания и Ирландия.

Програма INTERREG IVC 2007 - 2013 е част от целта за европейско териториално сътрудничество. Тя е насочена към взаимопомощ, съвместно сътрудничество и споделяне на знания и опит на регионите от ЕС.

Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, а нейните основни приоритети са „Иновации и икономика на знанието" и „Околна среда и превенции на риска".

Те отразяват стратегията на Европейската комисия за насърчаване на икономическия растеж и разкриването на работни места.