Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия обяви на интернет-страницата си имената на служители на Агенцията за приватизация, сътрудничили на бившите служби.

Комисията е обявила 13 имена от проверени 200 души - членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет, главните секретари, генералните директори.

Сред проверените лица има и заместник-генералните директори, главните директори, заместник-главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори.

 • Борислав Руменов Манахилов с превдоним Андрей.
 • Валентин Димитров Христов с псевдоним Гошо
 • Георги Василев Мисайлов
 • Захари Николов Томов с псевдоним Танев-88
 • Иван Душанов Иванов с псевдоним Банката
 • Лазар Тодоров Бъчваров с псевдоним Димитър
 • Никола Стоилов Кацарски с псевдоним Прависта
 • Райничка Крумова Топлийска с псевдоним Павлова
 • Румен Василев Гечев с псевдоним Економов
 • Стефан Иванов Христов с псевдоним Кинг
 • Стефка Василева Бичинашвили с псевдоним Боряна
 • Феодор Димитров Горанко с псевдоним Теодор
 • Цветан Иванов Добрев с псевдоним Ванев

Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на две лица, данните за които не подлежат на публикуване.