Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24,6 млн. лв. по бюджетите на общините. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Изменението е обвързано с мярката за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности, считано от 01.08.2020 г. за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на размерите на възнагражденията до определените по Колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.) за увеличение на възнагражденията на заетите в този сектор.

Мярката е включена в пакета от нови социално икономически мерки на правителството до края на 2020 г.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 година.

Над 2 милиона лева за физическо възпитание и спорт в училищата  и детските градини

Над 2 милиона лева за физическо възпитание и спорт в училищата и детските градини

Одобрени са и промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Одобрени са и 2 000 000 лв. допълнителни средства за община Враца

Те са за изграждане на нови улици и рехабилитация на транспортна връзка (бул. "Европа"), по плана на жк "Сениче" в града. С отпускането им ще се осигурява достъп до двете нови предприятия за автомобилни компоненти, които се изграждат в момента и предстои тяхното откриване.

Необходимите средства за общината ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.