Правителството отпусна 2 432 684 лева за физическо възпитание и спорт за общинските и частни детски градини и училища, както и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката (МОН).

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С предоставените средства ще се финансират одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2020 година, като 2 199 931 лв. ще се разпределят по бюджетите на общините, а 232 753 лв. - по бюджета на МОН.

Целта е подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност на децата и учениците.

Одобрени са и промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 година.

С 5 решения правителството гласува допълнителните мерки

С 5 решения правителството гласува допълнителните мерки

За справяне с последствията от коронакризата

Чрез промяната по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. се осигуряват 5 000 000 лв. за увеличаване капитала на "Академика 2011" ЕАД (еднолично акционерно дружество със сто процента държавно участие в капитала), което ще се извърши чрез издаване на нови 5 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Осигурените средства ще бъдат използвани за оборудване на многофункционално спортно съоръжение - Спортна зала "Арена Бургас" в гр. Бургас, чрез създаване на условия за провеждане на международни, национални, местни спортни, културни и социални събития.