По обед ще станат известни имената на служителите и сътрудниците на бившите тайни служби, заемали ръководни длъжности в Българското национално радио.

Комисията е проверила около 800 служители, сред тях процентът на сътрудничилите на органите на бившата Държавна сигурност е между 8 и 10 на сто.

След 11.30 ч. решението на Комисията с имената на сътрудниците на бившите тайни служби, заемали ръководни длъжности в Националното радио, ще бъде публикувано на уеб-страницата на комисията.